Logo Loading

Enter your keyword

O nama

My english club - škola stranih jezika

PRATITE NAS i budite u kontaktu sa nama

Većina ljudi upisuje kurs stranog jezika iz nekog praktičnog razloga, a mi se trudimo da pri tom i uživate u procesu samog učenja. Učenje bilo kog jezika zaheva puno teškog rada. Ukoliko ste zainteresovani da ostvarite svoj cilj, naš tim visoko kvalifikovanih nastavnika će Vam rado pomoći u celom procesu. Spremite se da naučite i neke zaista zanimljive stvari o stranim jezicima, počevši od judi koji ih govore do kultura u kojima žive. Doživite potpuno iskustvo i postavljajte pitanja o kulturi koju proučavate i o odlikama ljudi. Ne treba da budete stidljivi kada isprobavate govor na nekom novom jeziku, jer na greškama se uči.

Uđite sa nama u avanturu učenja jezika i uživajte u tome, trudićemo se da vam bude zabavno.

Sertifikat stečen nakon kursa nekog stranog jezika je dodatna vrednost u Vašoj biografiji. Strani jezik otvara vrata stranoj kulturi, a otvoriće i Vaše oči prema spoljašnjem svetu. Kada budete učili strani jezik, naučićete i mnogo više o svom  sopstvenom jeziku. A što je najbitnije – sve vreme će Vam biti veoma zabavno.

Učenjem stranog jezika dodajete jednu novu dimenziju svom životu. Počinjete da bivate svesni druge kulture, koja zauzvrat obogaćuje Vaš sopstveni život. Pored učenja samog jezika zainteresovaćemo Vas za tu zemlju, njene stanovnike, hranu, muziku, romane… ukratko, otvorićemo Vam jedan novi svet.

Kada počnete da učite strani jezik morate naučiti tačan način kako se neki glas izgovara, a pored toga i intonaciju tog novog jezika ukoliko želite da zvučite autentično. Možda ćete biti malo zbunjeni u početku. Ali kada ste u učionici Vi ste među prijateljima. Samo se prepustite i bićete na odličnom putu da uspete. Prihvatite nove zvuke kao izazove – nemojte se uzdržavati.

Strani jezik ne možete naučiti bez učenja reči – mnogo reči. Da biste obilazili neku zemlju i zadovoljavali svoje osnovne potrebe, par stotina reči će Vam možda biti dovoljno. Da bi vodili jednostavnu komunikaciju o opštim temama, biće Vam potrebno oko 2000 reči. Da biste vodili prilično ozbiljan razgovor sa nekim i da biste čitali novine, biće Vam potrebno minimum od 5000 reči. Međutim, u svakoj fazi najvažnije je da koristite sve reči koje znate. Pri učenju novih reči uvek recite stranu reč naglas kada je vidite. Nastojte da u učenje uključite i govor i sluh, kao što uključujete svoj vid. Ne budite pasivni. Pravite male rečenice za sebe koristeći nove reči. Dijalozi koje ćete učiti na početnim kursevima stranog jezika treba da budu korisni i jednostavni. Oni će biti ograničeni uglavnom na razgovor o Vašem imenu, o tome kako ste, odakle ste, kako da stignete do aerodroma… Moraćete malo da sačekate da biste stupili u razgovor o filozofskim temama. Za početak učićemo dosta ljubaznih fraza i vodićemo zanimljive razgovore. Pamćenje ovakvih čitavih rečenica pomoći će Vam da naučite obrasce jezika i da ih usvojite sa lakoćom.

S druge strane, gramatika predstavlja skeletnu strukturu koja povezuje reči i daje im puno značenje. Pravilna upotreba gramatike čini jasnim odnose među rečima. Zbog toga je moramo naučiti. Možete naučiti mnogo reči i rečenica, ali dok ne budete naučili kako da koristite te reči na mnogo različitih načina i da ih neprestano menjate, ne možete smatrati da ste baš dobro naučili neki jezik.

Ukoliko imate dovoljno dobro iskustvo sa učenjem prvog stranog jezika, možda ćete biti u iskušenju da probate i još neki. Ukoliko bude tako, uvidećete da je svaki sledeći jezik sve lakši za učenje.

Kada učite novi jezik, Vi postajete nova osoba i sa novom kulturom, pa čak i sa novim načinom gledanja na stvari.

Upustite se na ovaj poduhvat pun izazova, a mi ćemo Vam pomoći u dodatnoj motivaciji i nabavci dobrog lingvističkog materijala. Omogućićemo Vam kontakt sa osobama kojima je Vaš odabrani strani jezik maternji jer je to prava prilika da pored vežbe konverzacije saznate nešto više o jeziku i kulturi koji vas zanimaju iz prve ruke.

My English Club
Učionica
Učionica

ZAŠTO IZABRATI NAS

Naš tim

Sa ponosom možemo reći da naš tim čini kvalitetan kadar – diplomirani i master filolozi stranih jezika, kao i pažljivo odabrani saradnici sa izvornih govornih područja. Školu vodi profesorica engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i svojevrsnom kreativnošću u izvođenju nastave. U želji da svoju ljubav prema podučavanju prenese na mlađi kadar oformljen je tim koji će zajednički stvoriti novi vid usvajanja znanja kao jedinstveni spoj teorije i prakse. Najefikasnije metode i dugogodišnja praksa su pretočeni u delo. Svi naši profesori podstiču radnu, ali opuštenu atmosferu u kojoj se najbolje uči i usvaja znanje koje Vam je potrebno, kako bi Vam strani jezik postao i velika ljubav i zadovoljstvo. Naši profesori su upravo tu da vas povedu u otkrivanje novih kultura, običaja i osobenosti naroda i jezika. U okviru nastave biće angažovan i stručni tim supervizora metodike nastave koji će vršiti periodičnu procenu kvaliteta nastavnog procesa i uporedo procenu napretka polaznika, a sve to u cilju izvođenja viskokokvalitetne nastave.

Naša škola biće vođena modernom timskom nastavom koja podrazumeva zajednički rad više nastavnika jer se time obezbeđuje bolja organizacija nastavničkog kolektiva, koordinacija i integracija kojom se stvaraju jedinstveni kriterijumi u osmišljavanju plana i programa, kao i u vrednovanju rada polaznika, podstiču se kreativne sposobnosti predavača, a zajedničko planiranje i izvođenje nastave se pozitivno odražava i na interpersonalne odnose nastavnika i polaznika. Trudićemo se da mnogobrojnim i interesantnim oblicima rada i veštinama prezentovanja sadržaja što više motivišemo polaznike i razvijamo talente. Timska nastava nas stimuliše da se koristimo što modernijom pedagoškom tehnologijom, a uz opremljenost naše škole najnovijom modernom tehnikom u nastavi nadamo se da postavimo nove kriterijume u učenju stranih jezika. Primenom savremene nastavne tehnologije nastavni rad je racionalniji, ekonomičniji, brži i produktivniji.

Tim naših diplomiranih i master profesora jezika je jako motivisan da Vam prenese svoje znanje. Dođite da zajedno plovimo okeanima raznih jezika i zajedno osvajamo nove dubine. Mi smo tu zbog Vas!